Producent opakowań
z folii HDPE i LDPE

Poznaj naszą ofertę

Producent opakowań
z folii HDPE i LDPE

Poznaj naszą ofertę

Producent opakowań
z folii HDPE i LDPE

Poznaj naszą ofertę

"Ustawa torebkowa"

Opłata recyklingowa w skrócie

Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby reklamowe zostały objęte tzw. opłatą recyklingową.

W rozporządzeniu ustalono, że będzie to opłata w wysokości 0,20zł/szt.+VAT. Opłacie tej nie podlegają torebki z tworzywa sztucznego poniżej 15 mikrometrów (tylko w przypadku, gdy są przeznaczone do pakowania żywności sprzedawanej luzem, jako ich podstawowe opakowanie - względy higieniczne) oraz o grubości równej lub powyżej 50 mikrometrów. Z definicji nie ma znaczenia, czy torebka ma uchwyty, czy też nie - więc woreczki strunowe również są objęte ustawą.

Opłata ma zastosowanie w przypadku oferowania jej klientom w jednostkach handlu hurtowego i detalicznego. Ilość musi być wyszczególniona na paragonie lub fakturze. Trzeba także pamiętać, że mianem "żywności" nie określa się pasz, karm, czy też innych smakołyków (przetworzonych lub nie) dla zwierząt

Pobraną opłatę recyklingową za poprzedni rok, należy przekazać do 15-go marca następnego roku (w praktyce za 2018 rok, płacimy do 15.03.2019). Numeru konta jeszcze nie znamy.

  

Akty prawne:

Warszawa, dnia 20 grudnia 2017 r.
Poz. 2389
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 8 grudnia 2017 r.


w sprawie stawki opłaty recyklingowej


Na podstawie art. 40b ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowanio-
wymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 2056) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa stawkę opłaty recyklingowej za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
2. Stawka opłaty recyklingowej, o której mowa w ust. 1, wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy
z tworzywa sztucznego.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Minister Środowiska: J. Szyszko